<         1 / 12         >                takaisin / back


    JUGGLER, 2016, tussi pahville / ink on cardboard, 104,5 x 76,5 cm

Matias Lehto 2016
"Piirustusnäyttelyssäni erityyppisten teemojen vapaa yhteensovittaminen luo uutta kokeellista kuvastoa."
"In my exhibition of drawings, the free combination of different themes creates new exprimental imagery."
"I min teckningsutställning skapar den fira kombinationen av olika teman ett nytt, experimentellt bildspråk."